ORTA ÖLÇEKTEKİ ŞİRKETLER İÇİN “MARKA YARATMA VE YÖNETME” MENTÖRLÜĞÜ

ORTA ÖLÇEKTEKİ ŞİRKETLER İÇİN “MARKA YARATMA VE YÖNETME” MENTÖRLÜĞÜ

Yönetici, özellikle üst yönetici yalnızdır, yönetim yalnızlıktır, gerçek üst yönetici olduğunuzu konuşacak kimse olamadığı zaman anlarsınız. Yönetici kimliği yavaş yavaş oluşur, kendiliğinden olmaması gerekir ancak % 90 kendiliğinden oluşur. Bu “iyi değildir”. O zaman yönetici kimliğinizi, elinizde yeterli malzeme oluşmaya başladığı zaman bir yapı inşa eder gibi inşa etmeniz gerekir.

Nasıl? Nasılı konuşacağız.

necdetuygurer@hotmail.com   Whats App mesajlarınız için necdetuygurer@hotmail.com

Bu çok özel mentörlük hizmeti için lütfen necdetuygurer@hotmail.com ile iletişim kurunuz.

Önceden bu sayfada;

Yeni Genel müdürün İlk 100 Günü için Yönetici Koçluğu çalışmam içinde koçluk, danışmanlık, mentörlük, biraz eğitim bulunan bütünü ile “birebir” ve yeni genel müdür adayının ihtiyaç, beklenti, donanım ve içinde bulunduğu “yönetim ekolojisine” uygun olarak yapılan özgün bir hizmettir. Nisan ayında bir tanesi, Avrupa sermayeli bir sanayi şirketinin kadın genel müdür adayı için “üst düzey insan ilişkileri ve idaresi” odaklı diğeri gene bir aile şirketinde genel müdürlük üstlenmekte olan bir başka kadın yönetici için “ulusal ve uluslararası ekonomiyi anlama, yorumlama ve şirket düzeyi önlem alma” odaklı yapılmıştır. Mayıs ayı içinde de gene 2 kadın genel müdür için ayrı ayrı yapılmıştır.

Ağustos 2022 de Doğu Avrupa odaklı çalışan bir tekstil firması yeni (nisbeten) genel müdürü için yapılacaktır.

Neden 100+7? Onu da çalışacağız. “7” önemlidir.

Kapsamlı bilgi için lütfen için necdetuygurer@hotmail.com ile iletişim kurunuz.

Sayfa Arşivi

(Önceden bu sayfada yer alan metinler)

YÖNETİCİ VE EXPAT KOÇLUĞU İÇİN İNGİLİZCE

Çalışma Türkiyede görevli ana dili İngilizce olan veya İngilizce iletişim kullanan yabancı yöneticilere koçluk yapacak olan koçlar için özel olarak hazırlanmıştır. Kaynağı yaş ortalamaları 60 civarında olan Kuzey ve Orta Avrupalı genel müdürlere yapmış olduğum “yönetici koçluğu” deneyimimden kaynaklanmaktadır. Temel İngilizce bilgisi olan koçlar için tasarlanmıştır.  “Bülbül gibi İngilizce” bilgisi gerekli değildir. Ayrıntılı içerik için necdetuygurer@hotmail.com

YAŞAM KOÇLARI İÇİN “YÖNETİCİ KOÇLUĞU” DÖNÜŞÜM EĞİTİMİ

Seminerin Amacı

İçinde bulunduğumuz karantina ya da işletmecilik deyimi ile “duruş” dönemi ki işletmecilikte duruş zarar demektir, yavaş yavaş sona ermeye başladığı zaman, iş hayatı profesyoneller ve yöneticiler için mevsim yaz olsa bile “günlük güneşlik” olmayacak, iş hayatı “meteorolojisinde” “kış” bir süre devam edecektir.

An itibarı ile neredeyse tüm profesyonel ve yönetici kadroları sallantıdadır, “yeri garanti” kimse yoktur. Profesyoneller yarıya yakın veya belki daha az ücrete çalışmak zorunda kalabileceklerdir. Üst yönetim ve patronlar işlerini kimlerle daha ne kadar sürdürebileceklerinin hesapları içindedirler.

Yaşam koçları? Uzun süre iş olmayabilecektir, olan da “boğaz tokluğu” şeklinde olacaktır.

O halde, çok darbe alacak olan yönetimler ve yöneticiler için “yönetici koçluğu” üç kere daha önemli olacaktır.

Amacımız, temel koçluk türü olan yaşam koçluğu formasyonu ve deneyimi olan koçların “yönetici koçluğuna” dönüşümlerine yardımcı olmaktır.

Çalışmamız koçluktan önce veya sırasında hiç değilse 5-7 yıl kadar iş deneyimi olan, yönetmiş olmasa bile yönetim ortamında bulunmuş, yönetici davranış biçimini gözlemlemiş olan yaşam koçları için özel olarak tasarlanmıştır.

ANCAK, KOÇLUK FORMASYONUNA EK OLARAK İK UZMAN VE YÖNETİCİSİ OLANLAR İÇİN “YÖNETİCİ KOÇLUĞU” GERÇEKTEN KARİYER KURTARICI, KARİYER YÜKSELTİCİ bir özellik taşımaktadır. İŞLERİ DAHA KOLAY OLACAKTIR.

Seminerimiz yönetici koçluğuna hazırlık ve giriş içindir. Kısa bir süre sonra yönetici koçluğuna başlayan yaşam koçları için üst yönetici/iş sahibi koçluk seminerini de devreye alacağız.

Çalışmamız yüksek hızda yapılacaktır. Ayrıca bir doküman verme imkanı olmayacaktır. Bu nedenle katılımcılarımızın özenle not almasını hatta daha sonra da kullanacakları bir defter edinmelerini istiyoruz. Katılımcı soruları her bölüm sonunda ZOOM araçları ile alınacak tüm sorular yanıtlanmadan on line seminer bitirilmeyecektir.

Fakat WISDOM AKADEMİ olarak bu çalışmanın bir “sihirli değnek” olmayacağını biliyoruz. Bu nedenle benzer koçluk eğitimlerinden RADİKAL bir şekilde ayrılarak, dileyen katılımcılarımıza yönetici koçluğu yol veya projelerinde, kendilerini GÜVENDE hissetmeleri için, ayda 2 saat kadar veya 15 günde 1 saat kadar, ücretsiz yönetici koçluğu için “mentörlük” desteği vereceğiz. Bu desteğimiz dileyenler için 2 ay kadar sürecektir. İçinde bulunduğumuz koşullarda bu destek duruma göre randevulu telefon veya internet ortamında olacaktır.

İçerik/Akış

 • Koçluk ve yaşam koçluğu sürecine çok hızlı bakış
 • En sık kullanılan (ve çoğu yönetici koçluğunda çok işlevli olmayan) yaşam koçluğu tekniklerine kısa toplu bakış
 • ***
 • Pratikte (kitabi olmayan) yönetim, yönetici tanımları
 • İş hayatında sık kullanılan yönetimsel deyimlerin gerçek tanım, konum ve hiyerarşileri
 • Pratikte yöneticinin işlevleri, Türk Tipi sorunlar, örnekler
 • Pratikte yönetim için organizasyonun “altın” kuralları, ilk 10 kural
 • Koçlar için “yönetimde insan idaresi” ilk 10 kanun.
 • ***
 • Yönetici koçluğu için ön şart “bir şirket nasıl para kazanır?”
 • Bir şema, bir hesap, özde işletmenin dinamikleri
 • ***
 • Yönetici koçluğu nedir ve ne değildir?
 • Yönetici koçluğu süreci
 • Yönetici koçluğu için koçluk teknikleri (Çalışmanın en önemli bölümüdür)
 • En sık kullanılabilen 7 teknik (çark, GROW MROW, SMART MMART, fişmekan feşmekan değil, reel teknikler)

(her tekniğin demosu için yaklaşık 10 dakika uygulama süresi ayrılacaktır)

 • Yönetici koçluğu için “hap” şeklinde psikoloji ve temel psikolojik profiller
 • ***
 • Yönetici koçunun haritası, çok önemli bir çizim
 • Türkiye de Türk Tipi yönetici ve yönetime yönetici koçu merceklerinden bakış
 • Yönetici koçluğu süreci için “pusula”, çok önemli bir çizim ve dinamikleri
 • Yönetici koçluğu sürecinde sık karşılaşılanlar, koç için “yap” ve “yapma” tavsiyeleri
 • ***
 • İK ÖZEL
 • İK Sorumluluğu taşırken yönetici koçluğu nasıl yapılmalı ve nasıl yapılmamalı?
 • Yönetici koçluğu teknikleri hangi İK iş ve süreçlerinde kullanılabilir?
 • Çok değişik işlevsel örnekler
 • ***
 • Soru cevap ve kapanış

TOP MANAGEMENT COACHING

SADECE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN YÖNETİM VE YÖNETİCİ BECERİLERİ KOÇLUĞU

Çalışmanın Amacı

Çalışmamız, gerçek üst düzey yöneticiler için “ profesyonel üst yönetim becerilerini “ çok etkin koçluk yaklaşım ve yöntemleri yardımı ile geliştirmek, yönetim becerileri konusunda yöneticinin önce kendi koçu ve sonra kendine bağlı, çoğu yönetici düzeyinde çalışanları koçluk yaklaşım ve yöntemleri ile geliştirme becerilerini kazanması için ÖZEL olarak tasarlanmıştır.

Çalışmanın ilk bölümünde her üst düzey yönetici için “ olmazsa olmaz “ nitelikteki becerilerin koçluk yöntemleri ile nasıl geliştirileceği sunulacaktır.

Bu beceriler; misyon oluşturma, örnek/rol model olma, şirkete “ruh” verme, üst düzey ilişki yönetimi, temsil, gereğinde hızla şirket kontrolünü ele alabilmektir.

Eğitimin ikinci bölümünde ise profesyonel üst düzey yöneticinin “ en sık kullandığı “ yönetim becerilerini koçluk yaklaşım ve yöntemleri ile geliştirme sunulacaktır.

Profesyonel bir üst yöneticinin en sık kullanmak durumunda olduğu yöntemler arasında ;

Büyüme, şirket büyüklük ve boyutu kararları, iş alanlarında farklılaşma, stratejik yatırım, stratejik finansman, yurt dışı/global ilişikiler, ortaklıklar ve yapılanma ve stratejik teknoloji yatırımı bulunmaktadır.

Çalışmamız;

 • Profesyonel üst düzey yöneticiler
 • Şirket sahipleri
 • Aile şirketlerinde bağlayıcı kararı veren üst yöneticiler
 • Şirketlerini yabancı ortaklıklar/girişimlerde temsil eden üst düzey yöneticiler için tasarlanmıştır .
 • Çalışmanın  Yöntemi
 • Eğitim iç ve dış iş hayatından çarpıcı örnekler ve örnek olaylar yardımı ile ve interaktif bir ortamda yapılacaktır. Katılımcıların sadece “ izleyici “ değil, “ “ farkında – aktif “ olmaları gereken bir eğitimdir. Power Point sunumu yapılmayacak, “ katılımcıların “ etkin notlar almaları istenecektir. Eğitimde, neredeyse bir koçluk eğitiminde sunulanlar kadar “ koçluk yöntemleri “ ( yaklaşık 15 farklı teknik ) sunulacağı için katılımcıların “ sadece dinleyici “ olmamaları gerekmektedir.Çalışmanın İçerik ve AkışıÜst Düzey Yöneticiler için;
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • 1
 • Misyon geliştirmek, misyonu şirket amaçları düzeyine indirgemek, şirket amaçlarını odaklanılabilir hale getirmek
 • Örnekler
 • 2
 • Örnek rol modeli olmak, şirket karakterini oluşturacak yönetim standartlarını oluşturmak, şirkete “her şeyi gören göz” olarak bakabilmek
 • Doğru ve yanlış örnekler
 • 3
 • Şirket organizasyon yapısına karar vermek, oluşturmak, yapıya “kişilik veya ruh vermek”
 • Başarılı ve başarısız örnekler
 • 4
 • Şirketin üst düzey dış ilişkilerini yönetmek
 • Alışılmış ve alışılmamış örnekler
 • 5
 • Şirketin törensel işlerini yönetmek ve görev almak
 • Örnekler
 • 6
 • “Acil” durumlarda şirket kontrolünü etkin şekilde ve hızla ele alacak hazırlıkları yapmak. Ne demek?
 • İz bırakıcı örnekler
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • 1
 • Farklı üst düzey yönetici kişilikleri;
 • 2
 • Düşünce adamları, eylem adamları, halk adamları, cephe adamları
 • 3
 • Farklı kültürler, zamanlarda dış örnekler
 • İç örnekler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 • 1
 • Şirket büyüme ve büyüme hızı kararları, yönetimi
 • Örnekler
 • 2
 • Şirket boyutu ve karmaşıklığı kararları, yönetimi
 • Örnekler
 • 3
 • Şirket iş farklılaşması kararları ve yönetimi
 • Örnekler
 • 4
 • Şirketin dışa açılması, dış ortaklıklar, dışarıda marka olma, globalleşme kararları ve yönetimi
 • 5
 • Şirket yatırım stratejisi
 • Örnekler
 • 6
 • Şirket finansman stratejisi
 • Örnekler
 • 7
 • Şirketin teknoloji stratejisi
 • Örnekler
 • ***
 • Toplu özet ve kapanış

*** *** ***

SADECE BİLGİNİZ VE BENZER ADLI, MANAGEMENT COACHING EĞİTİM İÇERİĞİ İLE KIYASLAYABİLMENİZ  İÇİN;

HENÜZ ÜST DÜZEY OLMAYAN YÖNETİCİ DÜZEYLERİ İÇİN YAPILAN MANAGEMENT COACHING ÇALIŞMAMIZ ANA BAŞLIKLARI ŞÖYLE OLMAKTADIR;

Olmazsa Olmaz Nitelikteki Yönetim Becerileri Düzeyinde ;

 • Planlama
 • Organize erme
 • Kadro kurma
 • Yönlendirme
 • Koordinasyon
 • Kontrol
 • Bütçe hazırlama ve bütçe disiplini
 • Yukarıdaki olmazsa olmaz beceriler için kullanılan koçluk tekniklerine toplu bakış ve değerlendirmeEn Sık Kullanılan Teknikler Düzeyinde ;
 • Karar alma
 • Problem çözme
 • Yetki devir etme
 • İletişim
 • Zaman yönetimi
 • ***
 • Toplantı yönetimi
 • Takım kurma
 • Proje yönetimi
 • Müzakere idaresi
 • Çatışma yönetimi ve uzlaşma yöntemleri
 • ***
 • Zor insanlara ilişki ve iletişim
 • Basit insan idaresi
 • Kültürel farklılıkları algılama ve yönetim teknikleri
 • Yaratıcı düşünme teknikleri
 • ***
 • Profesyonel yönetici için Management Coaching, Executive Coaching ve Business Coaching arasındaki ilişkilerin, farklı yaklaşım ve yöntemlerin özet sunumu.
KAPAT