YÖNETİMDE KİŞİSEL VE YÖNETSEL GELİŞİM İÇİN KENDİ KENDİNE KOÇLUK (SELF MANAGEMENT COACHING)

YÖNETİMDE KİŞİSEL VE YÖNETSEL GELİŞİM İÇİN KENDİ KENDİNE KOÇLUK (SELF MANAGEMENT COACHING)

Bana mentörlüğün özünü, yaklaşımını sabırla, saygıyla, alçak gönüllülükle öğreten Mentörüm Motoji OKAMURA aziz anısına, derin hürmetlerimle.

Bu hizmetle ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen necdetuygurer@hotmail.com ile iletişim kurunuz. Mesajınız her koşul ve saatte en geç 12 saat içinde yanıtlanacaktır.

Önceden bu sayfada;

ÇOK AMAÇLI STRATEJİ KOÇLUĞU

BİREY, PROFESYONEL, YÖNETİCİ VE ŞİRKET DÜZEYLERİ İÇİN

Çalışmanın Amacı

“STRATEJİNİZ YOKSA SİZ YOKSUNUZ”

Çalışmamız Şubat Mart 2022 aylarında halen hüküm sürmekte olan olağanüstü yaşam ve iş koşulları ve sonrasını odaklayan bir koçluk ve strateji çalışmasıdır.

Çalışmanın tasarımı yapılırken, sunulacak bilgi ve teknik malzemenin değişik düzeylerde kullanılabilir olmasına özen gösterilmiştir.

Çalışmamız;

 • Birey düzeyinde
 • İş hayatında bulunan profesyonel çalışanlar ve yöneticiler düzeyinde
 • Üst yönetici/iş sahipleri düzeylerine hitap edecektir.

Çalışmamız bir Power Point sunumu değildir, deneyim bazlı, yüksek hızda yapılacak olan bir çalışmadır, herhangi bir doküman iletilmeyecek, katılımcıların özenle notlar almaları istenecektir.

Eğitimin bir özgün hizmeti olarak dileyen katılımcılar, çalışmayı izleyen iki hafta içinde eğitmenimizle “koçluk ve strateji” odaklı bir sohbet/tavsiye görüşmesi yapabileceklerdir. Normal şartlar altında yüz yüze yapılan bu çalışma günümüz koşullarında telefon ile yapılabilecektir.

İçerik ve Akış

 

 • Strateji özünde nedir?
 • (14 yaşında bir çocuğun anlayacağı şekilde)
 • Neden strateji çok değil çok çok çok önemli?
 • Etrafındaki, anlaşılması için gerekli kavramlar nelerdir?
 • Stratejinin varlığı nasıl anlaşılır?
 • Stratejinin varlığı ve hazırlanması arasındaki önemli fark nedir?
 • *
 • Strateji “pusulası” (aslında çok basit ve çok önemli bir çizim) nasıl kullanılır ve “stratejik yön” nasıl bulunur?
 • Strateji oluşturmak için en sık kullanılan 3 yöntem nelerdir?
 • Birey, profesyonel/yönetici ve şirket düzeyleri için doğru ve yanlış örnekler
 • *
 • Koçluk özünde nedir?
 • (14 yaşında bir çocuğun anlayacağı ve unutmayacağı şekilde)
 • Koçlukla ilgili “kavram kirliliği”, nasıl temizlenir?
 • Gerçekte koçluk sürecine şematik bakış
 • Koçluk süreci ile ilgili söylenmeyen fakat bilinmesi gerekenler?
 • Koçlukla “strateji” , “yönetim”, yönetici” arasındaki net ve gerçek bağlantı
 • Neden strateji koçlukta “olmazsa olmaz” önemde?
 • *
 • Birey, profesyonel/yönetici ve üst yönetici/iş sahibi düzeylerinde ÇOK ÖNEMLİ strateji çalışma ipuçları
 • Strateji oluşturma tekniklerinin (yukarıda yazılı, örneklenecek 3) koçlukta kullanımı ve örnekleri
 • Koçlukta strateji oluşturmak için kullanılabilir, ÇOK ÖNEMLİ 3 yaratıcı koçluk yöntem nelerdir?
 • Kısa örnekler
 • *
 • Strateji oluşturmak için kullanılabilir diğer koçluk ve NLP tekniklerine toplu bakış (sunulanlara ek olarak kısa tanıtılacak 7 teknik)
 • Strateji odaklı koçluk çalışmaları için tavsiye ve uyarılar
 • *
 • Pratikte “strateji” çalışılırken “şart” olan profesyonel davranış biçimleri
 • Patron için
 • Profesyonel yöneticiler için
 • Diğerleri için
 • ***
 • KAPANIŞ SÖYLEŞİSİ (Kalan zaman sınırları içinde yapılabilecektir)
 • Çevremizdeki yakın tarihten strateji örnekleri
 • Türkiye Cumhuriyeti tarihinden strateji örnekleri
 • Günümüz dünyasından “stratejik pazarlama” örnekleri (şirket ve ulus boyutlarında)
 • Çalışmanın örnekli kısa toplu özeti

MANAGEMENT COACHING ( PROFESYONEL YÖNETİM BECERİLERİ KOÇLUĞU )

(BU EĞİTİM SEMİNERİNİN SADECE ÜST YÖNETİCİLER İÇİN OLAN TOP MANAGEMENT COACHING ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTANLARI için olan 2 farklı şekli daha bulunmaktadır)

Eğitimin Amacı

Eğitim, “ profesyonel yönetim becerilerini “ çok etkin koçluk yaklaşım ve yöntemleri yardımı ile geliştirmek, yönetim becerileri konusunda yöneticinin önce kendi koçu ve sonra kendine bağlı çalışanları koçluk yaklaşım ve yöntemleri ile geliştirme becerilerini kazanması için tasarlanmıştır.

Eğitimin ilk bölümünde her yönetici için “ olmazsa olmaz “ nitelikteki becerilerin koçluk yöntemleri ile nasıl geliştirileceği sunulacaktır. Bu beceriler ; planlama, organize etme, kadro kurma, yönlendirme, koordinasyon, denetleme – kontrol ve bütçelendirmektir.

Eğitimin ikinci bölümünde ise profesyonel yöneticinin “ en sık kullandığı “ yönetim becerilerini koçluk yaklaşım ve yöntemleri ile geliştirme sunulacaktır. Profesyonel bir yöneticinin en sık kullanmak durumunda olduğu yaklaşık 15 kadar yöntem arasında ; problem çözme, yetki devir etme, iletişim, etkin zaman ve toplantı yönetimi, takım kurma, çok amaçlı – çok yönlü müzakere idaresi, şirket içi ve şirket dışı çatışma ve uzlaşma yönetimi, zor görünenlerle ilişki, proje yönetimi ve kültürel farklılıkları algılama ve idare bulunmaktadır.

Yönetici aynı zamanda bu becerileri astlarında da geliştirmek durumundadır.

Eğitim ;

 • Profesyonel yöneticiler
 • Üst yönetim adayları
 • Şirket sahipleri
 • Aile şirketi yöneticileri
 • Yönetici koçluğu veya iş yönetim koçluğu yapmak isteyen koçlar
 • Yönetici ve yönetim geliştirme konularında hizmet vermek isteyen NLP pratisyenleri ve
 • Yönetim becerileri kazanmak veya yetkinleştirmek isteyen profesyoneller için tasarlanmıştır.Eğitimimiz, yönetici koçluğu ( Executive Coaching ) ve iş yönetimi ( Business Coaching ) koçlukları için bir “ ön koşul “ ve etkinlik çarpanıdır.Eğitimin YöntemiEğitim iç ve dış iş hayatından çarpıcı örnekler ve örnek olaylar yardımı ile ve interaktif bir ortamda yapılacaktır. Katılımcıların sadece “ izleyici “ değil, “ “ farkında – aktif “ olmaları gereken bir eğitimdir. Power Point sunumu yapılmayacak, “ katılımcıların “ etkin notlar almaları istenecektir. Eğitimde, neredeyse bir koçluk eğitiminde sunulanlar kadar “ koçluk yöntemleri “ ( yaklaşık 15 farklı teknik ) sunulacağı için katılımcıların “ sadece dinleyici “ olmamaları gerekmektedir.Eğitimin İçeriğiOlmazsa Olmaz Nitelikteki Yönetim Becerileri Düzeyinde ;
 • Planlama
 • Organize erme
 • Kadro kurma
 • Yönlendirme
 • Koordinasyon
 • Kontrol
 • Bütçe hazırlama ve bütçe disiplini
 • Yukarıdaki olmazsa olmaz beceriler için kullanılan koçluk tekniklerine toplu bakış ve değerlendirmeEn Sık Kullanılan Teknikler Düzeyinde ;
 • Karar alma
 • Problem çözme
 • Yetki devir etme
 • İletişim
 • Zaman yönetimi
 • ***
 • Toplantı yönetimi
 • Takım kurma
 • Proje yönetimi
 • Müzakere idaresi
 • Çatışma yönetimi ve uzlaşma yöntemleri
 • ***
 • Zor insanlara ilişki ve iletişim
 • Basit insan idaresi
 • Kültürel farklılıkları algılama ve yönetim teknikleri
 • Yaratıcı düşünme teknikleri
 • ***
 • Yukarıdaki teknikler için ullanılan koçluk ve NLP tekniklerine toplu bakış ve değerlendirme
 • ***
 • Profesyonel yönetici için Management Coaching, Executive Coaching ve Business Coaching arasındaki ilişkilerin, farklı yaklaşım ve yöntemlerin özet sunumu.

FİELD SALES COACHING – SATIŞ ALANINDA PROAKTİF VE KOAKTİF KOÇLUK

Eğitimin Amacı

Satış süreci ile koçluk süreci arasında çarpıcı benzerlikler vardır. Koçluk tekniklerinin hemen tümü satışta kullanılabilir. O halde, satış süreci içine koçluk teknikleri yerleştirilebilirse satış etkinliğinin TAM BİR veya İKİ misli ARTIĞI kanıtlanabilir bir gerçektir.

Koçluk ayrıca, satış hattında, ya da sahada, salt yöneticilik yaklaşımlarına göre birkaç defa daha etkili bir yönetim yaklaşım veya tarzdır.

Proaktif koçluk, bir ihtiyaç, bir sorun ortaya çıkmadan önce yapılan “ önleyici” koçluk, koaktif koçluk ise koç ile danışanının, bir koç ve karşısında danışanı modeli dışında, koç ve danışanın birlikte uyum içinde yaptıkları koçluk türleridir.

Bunlar günümüzde, satış organizasyonları en gelişmiş olan şirketlerde uygulanan ve işin ilginci her boyuttaki satış organizasyonunda uygulanabilir koçluk yöntemleridir.

Amacımız, katılımcılarımızın ve şirketlerinin satış performans ve etkinliklerini gözle görülür şekilde artırmak ve bu işin kırmadan, kızmadan sakin bir şekilde yapılması için gerekli her şeyi öğretmektir.

Eğitimimiz;

 • Satış hattındaki satış yöneticileri
 • Yetkinliklerini artırmak ve yönetici kulvarına girmek isteyen deneyimli satışçılar
 • Satışlardan sorumlu şirket sahipleri, yönetici ortaklar ve girişimciler
 • Kendilerine dolaylı bağlı olan bayi satış kadrolarını motive etmek, yönlendirmek durumunda olan bayi satış kadroları ve yöneticileri
 • Görevleri satış etkinliğini artırmak olan satış eğitim, satış operasyon, satış insan kaynakları uzman ve yöneticileri için ÖZEL olarak tasarlanmıştır.

Eğitimimizin Net Yararları

 1. Satış sürecini en hızlı, en pratik, en “sert” şekilde ve koçluk yaklaşımı ile görmek, bireysel bir satış tarzı alt yapısını hazırlamak
 2. Karşılaşılabilecek tüm satış sorunlarına koçluk yaklaşımı ile bakabilmek, özgün çözümler üretmek için yeterli donanıma sahip olmak
 3. İkna ve satışı sonuçlandırma teknik ve taktiklerini koçluk yaklaşım ve hatta teknikleri ile çok etkinleştirmek
 4. Koçluk yaklaşım ve tekniklerini satış odaklı olarak topluca öğrenmek
 5. Satış koçu olabilecek teknik donanıma sahip olmak

Eğitimimiz, örnek koçluk alıştırma ve uygulamaların yapılacağı, yaşanmış satış örneklerinin sunulacağı, bütünü ile interaktif bir atölye çalışması olacaktır.

Faydası katılımcılardan çok eğitmene olan, toplama, abuk sabuk bir Power Point sunumu değildir.

Katılımcılarımızı dinlemeye, notlar almaya ve çok soru sormaya davet ediyoruz.

Gerek satışta, gerek koçlukta başarının anahtarı soru sormaktan geçer.

İçerik

SATIŞ VE KOÇLUK – KUŞBAKIŞI GÖRÜNÜM

 • Pratik, net satış sürecine toplu bakış
 • Koçluk kavram karmaşası içinde koçluğun sade tanımı ve ayrımı
 • Koçluk süreci
 • Satış ve koçluk süreçlerinde benzerlikler ayrımlar
 • Satış ve koçluk tekniklerindeki benzerlikler ve ayrımlar
 • Proaktif koçluk, nedir ve nasıl yapılır?
 • Koaktif koçluk nedir ve nasıl yapılır?
 • Satışta proaktif ve koaktif koçluk nasıl kullanılır?

SATIŞ AŞAMALARINA GÖRE PROAKTİF VE KOAKTİF KOÇLUK

 • SATIŞA HAZIRLIK AŞAMASINDA PROAKTİF VE KOAKTİF KOÇLUK
 • *
 • Satışçının kendisine bakışı
 • PORTRE tekniği
 • PUSULA Tekniği
 • SSWOTT tekniği
 • GRİMM Kardeşler tekniği
 • Uygulamalar
 • *
 • MÜŞTERİ İLE İLK KARŞILAŞMA AŞAMASINDA PROAKTİF VE KOAKTİF KOÇLUK
 • *
 • Satışçıya müşterinin bakışını anlama tekniği
 • Temel müşteri psikolojik profilleri
 • GESTALT 1 tekniği
 • GESTALT 2 tekniği
 • Uygulamalar
 • *
 • GEREKSİNİMLERİ ANLAMA AŞAMASINDA PROAKTİF VE KOAKTİF KOÇLUK
 • *
 • Koçlukta ve satışta soru ve soru sormanın önemi
 • Soru türleri ve soru sorabilme becerisi
 • Satış ve koçlukta kullanılabilir 9 farklı soru türü
 • Soru örnekleri
 • Soru sormada yaratıcılık için ARMA Tekniği
 • Soru sormada yaratıcılık için BARBIE Tekniği
 • Uygulamalar
 • *
 • SUNUM, İKNA, PAZARLIK, MÜZAKERE AŞAMASINDA PROAKTİF VE KOAKTİF KOÇLUK
 • *
 • Sunum için;
 • SENARYO Tekniği
 • İkna için;
 • SÖZLEŞME Tekniği
 • KOMEDİ Tekniği
 • SİLECEK Tekniği
 • ÇARK Tekniği
 • ÇERÇEVELEME Tekniği
 • Pazarlık için;
 • 3 İSKEMLE Tekniği
 • Müzakere için;
 • ……… Tekniği (en zor koçluk tekniklerinden bir tanesidir)
 • Örnekler – uygulamalar
 • *
 • SONUÇLANDIRMA AŞAMASINDA PROAKTİF VE KOAKTİF KOÇLUK
 • *
 • ÇAPA Teknikleri
 • GRİMM Kardeşler 2 Tekniği
 • KEMENT Atma Tekniği
 • Örnekler – uygulamalar
 • *
 • SATIŞ SONRASI MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ AŞAMASINDA PROAKTİF VE KOAKTİF KOÇLUK
 • *
 • JAPON BALIĞI Tekniği
 • Örnekler
 • *
 • YENİ MÜŞTERİ BULMA AŞAMASINDA PROAKTİF VE KOAKTİF KOÇLUK
 • *
 • AV Teknikleri
 • ORKA, AFRİKA-K, ASLAN Teknikleri
 • KEMENT Atma Tekniği
 • Örnekler
 • *
 • TÜM AŞAMALAR İÇİN GEÇERLİ PROAKTİF VE KOAKTİF KOÇLUK
 • *
 • KOLAJ Tekniği
 • MAYINLAMA Tekniği
 • MODELLEME Teknikleri
 • METAFOR Teknikleri
 • Örnekler – uygulamalar

SATIŞTA PROAKTİF VE KOÇLUK UYGULAMALARI İÇİN TAVSİYELER

 • Sık karşılaşılan sorunlar
 • Sık yapılan hatalar
 • Kolaylıklar için ip uçları
 • Uygulama için Necdet UYGURER tavsiyeleri ve TEKNİK SEÇME VE DENGELEME YÖNTEMİ
 • Uygulama örneği
 • *

 

İçerikte yer alan koçluk tekniklerinden PUSULA, ARMA, BARBİE, JAPON BALIĞI ve AV ( ORKA, AFRİKA-K, ASLAN) ve müzakeredeki ………..koçluk tekniklerinin telif sahibi eğitmenimizdir.

 

KAPAT