SADECE “1” NUMARA İÇİN KURUMSAL MARKALAŞMA MENTÖRLÜĞÜ

SADECE “1” NUMARA İÇİN KURUMSAL MARKALAŞMA MENTÖRLÜĞÜ

“Sınıfınız” size bakınca anlaşılır. İş hayatı ve yönetimde, özel hayatta olduğu gibi “yaşamsaldır”. Sınıfınız anlamak bir konu, değiştirebilmek ise “bambaşka” bir konudur.

Anladınız.

Değiştirmek istiyorsanız veya uzaklaşmak istiyorsanız, lütfen beni arayınız.

necdetuygurer@hotmail.com Whats App 0 532 322 4714

Bu hizmetle ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen necdetuygurer@hotmail.com ile iletişim kurunuz. Mesajınız her koşul ve saatte en geç 12 saat içinde yanıtlanacaktır.

Önceden bu sayfada;

YÖNETİCİ KOÇLUĞUNA HAZIRLIK KILAVUZU

Bu çalışma, koçluk veya NLP konularında biraz bilgi veya deneyimi olan ancak, yönetici koçluğu yapmak isteyenler için birebir (kısmen yüz yüze kısmen ZOOM ortamında) yapılagelmekte olan bir kılavuzluk/mentörlük çalışmasıdır. Özellikle geçmişlerinde uzun kurumsal deneyimi olan fakat tek çalışmak isteyen ve yaş ortalaması 45 in üstünde olan kişilerle yapılan bir çalışmadır. Çalışma danışana çoğunlukla her hafta ortalama 2 mini ödev/proje vererek ve bunların değerlendirmesini birlikte yaparak sürmektedir. Sabit ve katı günleri ve saatleri bulunmamaktadır. Karşılıklı uygunluk durumuna yaklaşık 2, 3 ay içinde tamamlanmaktadır ve odağında danışanın bir an önce yönetici koçluğuna başlayabilmesi bulunmaktadır. 2022 Ocak ayından itibaren en çok 7 kişilik toplu gruplar içinde düzenli olarak yapılacaktır. İçerik ve sorularınız için necdetuygurer@hotmail.com ile iletişim kurabilirsiniz.

Önceki Eğitim;

PROFESYONELLER İÇİN KARİYER YENİLEME VE DEĞİŞTİRME KOÇLUĞU

Çalışmamızın Amacı

Zor zamanlardan geçmekteyiz. Hemen hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını düşünebiliriz. Normalleşme süreci başladığı zaman özellikle beyaz yaka olarak bilinen çalışanlar, şirketleri hangi ölçekte olursa olsun önemli bir kariyer krizi ile karşılaşacaklardır. Reel ekonominin 6 veya 12 ay geriye gidebileceği bir ortamda 2020 ücretleri ödenemeyecektir. Türk Tipi düşünürsek, 20 alana 8 veya 9, 10 alana 5 veya 4 teklif edilecektir. Bu teklifler kabul edilmek durumunda olacaktır zira seçenek belki 6 ay boyunca günde 40, ayda 1200 liradan daha az bir ödemeyi kabul etmek olacaktır.

Ondan sonrası da 6 veya 12 ay işsizlik olabilir.

O zaman, kariyer geliştirmek, yükseltmek ve hatta yenilemek MECBURİYET haline gelecektir, bu günün küresel koşullarında “tek kariyer”, ölümcül olmuştur.

(Satış ve pazarlama pratiğinden tek ürün veya tek tip müşteri veya tek tip pazarın eşittir “son” olduğunu biliyoruz)

O halde bir profesyonel için yapılaması “şart” olan iş mesleki/kariyer imkan ve kaynaklarına bakmak, gerçekçi olmak, kendi şirketi ve diğerlerini “doğru okumak”, hızlı akıllı kararlar almak olacaktır.

Özetle, bireysel düzlemde, kariyer düzleminde bir değil ikili, üçlü stratejiler “şart olacaktır.

Çalışmamızın birinci aşaması etkin koçluk yöntemleri kullanarak içe doğru gerçekçi ve derin bakış, ikinci aşaması dışa doğru bakış için “iyice” donanmak ve üçüncü aşaması da gene etkin koçluk yöntemleri ile “dışa dönük kariyer” hareketleri imkanı sağlamak olacaktır.

Bu amaçla, hızla yaklaşık 17 tane koçluk tekniğini ve kariyer yenileme odağında NASIL KULLANILACAKLARINI çalışacağız.

Fakat KOCLOOK olarak bu çalışmanın bir “sihirli değnek” olmayacağını biliyoruz. Bu nedenle benzer eğitimlerden RADİKAL bir şekilde ayrılarak, dileyen katılımcılarımıza yeni kariyer yol veya projelerinde, kendilerini GÜVENDE hissetmeleri için, ayda 2 saat kadar veya 15 günde 1 saat kadar, ücretsiz kariyer koçluğu desteği vereceğiz. Bu desteğimiz dileyenler için 2 ay kadar sürecektir. İçinde bulunduğumuz koşullarda bu destek duruma göre randevulu telefon veya internet ortamında olacaktır.

Çalışmamız yüksek hızda yapılacaktır. Ayrıca bir doküman verme imkanı olmayacaktır. Bu nedenle katılımcılarımızın özenle not almasını hatta daha sonra da kullanacakları bir defter edinmelerini istiyoruz.

Sizi değişim girişiminizde, yolunuzda yalnız bırakmayacağız, derlerinize “deva” olacağız”.

İçerik/Akış

Katılımcıların kendilerini kariyer odaklı çok kısa tanıtımları

Koçluk tanım ve sürecine hızlı şematik bakış

Koçluk süreci ile iş hayatı ve yönetim süreçleri arasındaki çok çarpıcı ilişkilerin şematik gösterimi

Koçluk gözlükleri ile kariyer gelişimi için gerekli “davranış biçimi”

Birinci Çember, İçe Bakış

 • Teknikler;
 • Nedir bu Gestalt? Gestalt 1 tekniği
 • Gestalt 2 tekniği
 • Gestalt model tekniği
 • Benzetim tekniği
 • Kaynak/batak şeması tekniği
 • Sihir dükkanı tekniği
 • Arma tasarım tekniği

Bu bölümde katılımcılarımıza her teknikten sonra yaklaşık 3 dakikalık uygulama süresi verilecektir.

İkinci Çember, Dışa Bakış

 • Teknikler;
 • Büyük resim tekniği
 • Mayın tarlasından çıkış tekniği
 • USP tekniği
 • Zaferleriniz tekniği (başka bir amacı da var)
 • Yarınki büyük resim tekniği
 • Bireysel stratejik analiz tekniği

 

Bu bölümde de katılımcılarımıza her teknikten sonra yaklaşık 3 dakikalık uygulama süresi verilecektir.

Üçüncü Çember, Dışa Dönük Kariyer EYLEMLERİ için

 • Teknikler;
 • Silecek tekniği
 • Olumlama tekniği

Birkaç dakika uygulama süreleri verilecektir

 • Yardımcı koçluk dışı tekniklerden örnekler;
 • Motivasyon, moral, spiritüalizm
 • Koçluk teknikleri uygulama ve “hayata geçirme” için Kaisen tekniği

 

Çemberlerin Üstünden

 • Kariyer ve psikolojik profiliniz
 • Harita ve pusula tekniği. (çalışmanın en önemli kısımlarından bir tanesidir, kariyer için yol gösterici çok sade ve yaşam boyu kullanabileceğiniz bir basit şema çizilecektir ki “kariyer haritanız” için ve “kariyer pusulanız” için çok önemli olacaktır.

Dileyen katılımcılarımız bireysel haritalarını (özel olduğu için) eğitimden sonra yorum ve tavsiyeleri için eğitmenimizle paylaşabileceklerdir. Ek bir ücret söz konusu olmayacaktır.

 • Şimdi KARİYER STRATEJİNİZi oluşturmaya başlıyoruz

*

Sayfa Arşivi;

YAŞAM KOÇLARI İÇİN “YÖNETİCİ KOÇLUĞU” DÖNÜŞÜM EĞİTİMİ

Seminerin Amacı

İçinde bulunduğumuz karantina ya da işletmecilik deyimi ile “duruş” dönemi ki işletmecilikte duruş zarar demektir, yavaş yavaş sona ermeye başladığı zaman, iş hayatı profesyoneller ve yöneticiler için mevsim yaz olsa bile “günlük güneşlik” olmayacak, iş hayatı “meteorolojisinde” “kış” bir süre devam edecektir.

An itibarı ile neredeyse tüm profesyonel ve yönetici kadroları sallantıdadır, “yeri garanti” kimse yoktur. Profesyoneller yarıya yakın veya belki daha az ücrete çalışmak zorunda kalabileceklerdir. Üst yönetim ve patronlar işlerini kimlerle daha ne kadar sürdürebileceklerinin hesapları içindedirler.

Yaşam koçları? Uzun süre iş olmayabilecektir, olan da “boğaz tokluğu” şeklinde olacaktır.

O halde, çok darbe alacak olan yönetimler ve yöneticiler için “yönetici koçluğu” üç kere daha önemli olacaktır.

Amacımız, temel koçluk türü olan yaşam koçluğu formasyonu ve deneyimi olan koçların “yönetici koçluğuna” dönüşümlerine yardımcı olmaktır.

Çalışmamız koçluktan önce veya sırasında hiç değilse 5-7 yıl kadar iş deneyimi olan, yönetmiş olmasa bile yönetim ortamında bulunmuş, yönetici davranış biçimini gözlemlemiş olan yaşam koçları için özel olarak tasarlanmıştır.

ANCAK, KOÇLUK FORMASYONUNA EK OLARAK İK UZMAN VE YÖNETİCİSİ OLANLAR İÇİN “YÖNETİCİ KOÇLUĞU” GERÇEKTEN KARİYER KURTARICI, KARİYER YÜKSELTİCİ bir özellik taşımaktadır. İŞLERİ DAHA KOLAY OLACAKTIR.

Seminerimiz yönetici koçluğuna hazırlık ve giriş içindir. Kısa bir süre sonra yönetici koçluğuna başlayan yaşam koçları için üst yönetici/iş sahibi koçluk seminerini de devreye alacağız.

Çalışmamız yüksek hızda yapılacaktır. Ayrıca bir doküman verme imkanı olmayacaktır. Bu nedenle katılımcılarımızın özenle not almasını hatta daha sonra da kullanacakları bir defter edinmelerini istiyoruz. Katılımcı soruları her bölüm sonunda ZOOM araçları ile alınacak tüm sorular yanıtlanmadan on line seminer bitirilmeyecektir.

Fakat bu çalışmanın bir “sihirli değnek” olmayacağını biliyoruz. Bu nedenle benzer koçluk eğitimlerinden RADİKAL bir şekilde ayrılarak, dileyen katılımcılarımıza yönetici koçluğu yol veya projelerinde, kendilerini GÜVENDE hissetmeleri için, ayda 2 saat kadar veya 15 günde 1 saat kadar, ücretsiz yönetici koçluğu için “mentörlük” desteği vereceğiz. Bu desteğimiz dileyenler için 2 ay kadar sürecektir. İçinde bulunduğumuz koşullarda bu destek duruma göre randevulu telefon veya internet ortamında olacaktır.

İçerik/Akış

 • Koçluk ve yaşam koçluğu sürecine çok hızlı bakış
 • En sık kullanılan (ve çoğu yönetici koçluğunda çok işlevli olmayan) yaşam koçluğu tekniklerine kısa toplu bakış
 • ***
 • Pratikte (kitabi olmayan) yönetim, yönetici tanımları
 • İş hayatında sık kullanılan yönetimsel deyimlerin gerçek tanım, konum ve hiyerarşileri
 • Pratikte yöneticinin işlevleri, Türk Tipi sorunlar, örnekler
 • Pratikte yönetim için organizasyonun “altın” kuralları, ilk 10 kural
 • Koçlar için “yönetimde insan idaresi” ilk 10 kanun.
 • ***
 • Yönetici koçluğu için ön şart “bir şirket nasıl para kazanır?”
 • Bir şema, bir hesap, özde işletmenin dinamikleri
 • ***
 • Yönetici koçluğu nedir ve ne değildir?
 • Yönetici koçluğu süreci
 • Yönetici koçluğu için koçluk teknikleri (Çalışmanın en önemli bölümüdür)
 • En sık kullanılabilen 7 teknik (çark, GROW MROW, SMART MMART, fişmekan feşmekan değil, reel teknikler)

(her tekniğin demosu için yaklaşık 10 dakika uygulama süresi ayrılacaktır)

 • Yönetici koçluğu için “hap” şeklinde psikoloji ve temel psikolojik profiller
 • ***
 • Yönetici koçunun haritası, çok önemli bir çizim
 • Türkiye de Türk Tipi yönetici ve yönetime yönetici koçu merceklerinden bakış
 • Yönetici koçluğu süreci için “pusula”, çok önemli bir çizim ve dinamikleri
 • Yönetici koçluğu sürecinde sık karşılaşılanlar, koç için “yap” ve “yapma” tavsiyeleri
 • ***
 • İK ÖZEL
 • İK Sorumluluğu taşırken yönetici koçluğu nasıl yapılmalı ve nasıl yapılmamalı?
 • Yönetici koçluğu teknikleri hangi İK iş ve süreçlerinde kullanılabilir?
 • Çok değişik işlevsel örnekler
 • ***
 • Soru cevap ve kapanış

GÜNCEL KOÇLUK EĞİTİM PROGRAMLARIM ( Ocak 2020)

-BUSINESS COACHING

-MANAGEMENT COACHING

-TOP MANAGEMENT COACHING ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTANLARI İÇİN MANAGEMENT COACHING

– SALES FIELD COACHING (SATIŞ YÖNETİCİLERİ İÇİN SATIŞ ALANINDA KOÇLUK)

– SATIŞTA KENDİ KENDİNE KOÇLUK VE MOTİVASYON

– KOÇLAR İÇİN SWOT ANALİZLERİ İLE YETKİNLİK

– KOÇ MENTÖRLÜĞÜ

 

DİĞER KOÇLUK EĞİTİM PROGRAMLARIMM

– MÜZAKERE KOÇLUĞU

– KENDİ KENDİNE KOÇLUK

– KOÇLUK İÇİN EN GEREKLİ 17 TEKNİK – UYGULAMALI

– SATIŞ İÇİN YETENEK VE PERFORMANS GELİŞTİRME ODAKLI KOÇLUK TEKNİKLERİ

– FIELD SALES COACHING ( SATIŞ ALANINDA KOÇLUK – İngilizce yapılmaktadır)

– KOÇLUK TEKNİKLERİ İLE SATIŞ YETKİNLİĞİ

– KURUMSAL İLETİŞİM KOÇLUĞU

– NECDET UYGURER KOÇLUK SERTİFİKA PROGRAMI (Toplam 64 saat)

– ÇOK AMAÇLI KOÇLUK VE KOÇ MENTÖRLÜĞÜ SERTİFİKA PROGRAMI (4 GÜN)

***

Koçlar ve  koç adayları için profesyonel eğitim programlarım ;

PROFESYONEL KOÇLAR İÇİN SELF MARKETING VE SATIŞ TEKNİKLERİ

KOÇLAR VE KOÇ ADAYLARI İÇİN KOÇLUK TEKNİKLERİNE TOPLU BAKIŞ

KOÇLAR VE KOÇ ADAYLARI İÇİN NLP TEKNİKLERİNE TOPLU BAKIŞ

NLP KOÇLUĞU

NLP PRATİSYENLERİ İÇİN KOÇLUK TEKNİKLERİ

***

YÖNETİM VE YÖNETİCİ ODAKLI KOÇLUK EĞİTİMLERİM ;

BUSINESS COACHING – İŞ YÖNETME KOÇLUĞU

SMALL BUSINESS COACHING – KÜÇÜK İŞLETME ( KOBİ ) KOÇLUĞU

EXECUTIVE COACHING – YÖNETİCİ KOÇLUĞU

YONETICILER ICIN YONETICI KOCLUGU – ATOLYE CALISMASI

PROFESYONEL YÖNETİM İÇİN KOÇLUK

GİRISIMCILER VE IS SAHIPLERI ICIN YUKSEK PERFORMANS ODAKLI TAKIM KOCLUGU

***

KİŞİSEL GELİŞM VE İLETİŞİM ODAKLI KOÇLUK EĞİTİM PROGRAMLARIM ;

KİŞİSEL GELİŞİM VE İLETİŞİM ODAKLI KOÇLUK TEKNİKLERİ

GERILIM VE CATISMA ORTAMLARINDA ILETISIM ILISKI VE PROBLEM COZME KOCLUGU – SERTİFİKA PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM ODAKLI KOÇLUK

KOÇLUK YÖNTEMLERİ İLE ” SÜRDÜRLEBİLİR ” BİREYSEL MOTİVASYON

İŞ VE YAŞAMDA BAŞARI İÇİN ” BİREYSEL ENERJİ YÖNETİMİ ”

KOÇLUK YÖNTEMLERİ İLE KİŞİLERARASI PROBLEM ÇÖZÜMÜ

***

SATIŞ ODAKLI KOÇLUK EĞİTİMLERİM ;

SATIS ODAKLI KISISEL GELISIM KOÇLUGU

PROFESYONEL SATIŞ İÇİN KİŞİSEL GELİŞİM VE KİŞİSEL GELİŞİM KOÇLUĞU TEKNİKLERİ

KOCLUK TEKNIKLERI ILE SATISTA SUREKLI FARK YARATMAK

EN ETKİN NLP TEKNİKLERİ İLE SATIŞTA İLETİŞİM, PAZARLIK, MÜZAKERE VE İKNA. SATIŞ İÇİN OYUNLARLA NLP BECERİ VE TEKNİKLERİ

BİREYSEL SATIŞ PROFESYONEL VE YÖNETİCİLERİ İÇİN ETKİN KOÇLUK

SATIŞ YÖNETİCİLERİ İÇİN “ SATIŞ PERFORMANSI ODAKLI “ VE UYGULAMALI EN ÖNEMLİ KOÇLUK TEKNİKLERİ – WORKSHOP

KOÇLUK TEKNİKLERİ İLE MÜKEMMEL MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ, İLİŞKİ YÖNETİMİ VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

İÇSEL SATIŞ MOTİVASYONU ( Bireysel ve kurumsal satış için içsel motivasyon )Workshop

***

PAZARLAMA VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ ODAKLI KOÇLUK EĞİTİMLERİM ;

ENTEGRE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İÇİN ETKİN NLP TEKNİKLERİ

***

YÖNETİCİ ASİSTAN VE SEKRETERLERİ İÇİN KOÇLUK EĞİTİM PROGRAMLARIM ;

YÖNETİCİ ASİSTAN VE SEKRETERLERİ İÇİN KOÇLUK SÜRECİ VE TOPLU KOÇLUK TEKNİKLERİ

YÖNETİCİ ASİSTAN VE SEKRETERLERİ İÇİN NLP SÜREÇLERİ VE TOPLU NLP TEKNİKLERİ

YONETICI ASISTAN VE SEKRETERLERI ICIN YONETICI KOCLUGU

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTAN VE SEKRETERLERİ İÇİN İLETİŞİM VE İLİŞKİ YÖNETİMİ KOÇLUĞU

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTAN VE SEKRETERLERİ İÇİN “ KİŞİSEL GELİŞİM KOÇLUĞU “ SERTİFİKA PROGRAMI

***

UZMANLIK ODAKLI KOÇLUK EĞİTİMLERİM

– IK VE EGITIM UZMANLARI ICIN PERFORMANS VE KARIYER KOCLUGU YONTEMLERI

***

DİĞER KOÇLUK EĞİTİMLERİM

Mavi yaka yöneticileri için temel yönetim ve performans koçluğu

– Pembe yaka yöneticileri için temel yönetim ve performans koçluğu

– Kişisel gelişim için en etkin NLP teknikleri

– EN ETKİN NLP TEKNİKLERİ İLE SATIŞ SÜRECİNDE YARATICILIK

– ENTEGRE PAZARLAMA İLETİŞİMİ MESAJLARI İÇİN NLP TEKNİKLERİ

– ETKİN SÖZEL VE SÖZEL OLMAYAN İLETİŞİM İÇİN NLP TEKNİKLERİ

– YÖNETİCİ ASİSTAN VE SEKRETERLERİ İÇİN “ NİNJA (NLP) “ TEKNİKLERİ. NLP NEDİR ? İŞ VE ÖZEL YAŞAMDA NASIL KULLANILIR ?

– MANAGEMENT COACHING

– PROFESYONEL KOÇLAR İÇİN DANIŞAN PROFİLLERİNİ TANIMA YÖNTEMLERİ

– KOÇLUK YÖNTEMLERİ İLE STRES YÖNETİMİ

Yukarıda sıralanan tüm eğitim programlarının yaklaşık bir A4 boyutundaki ” eğitim amaçları ” ve ” eğitim içerikleri ” için lütfen benimle iletişim kurunuz.

KAPAT